Shrishakti Shaikshanik Sanstha’s

DIVINE COLLEGE OF PHARMACY

(Approved by AICTE & PCI, New Delhi, DTE & Govt. of Maharashtra & Affiliated Savitribai Phule Pune University)

OUR NON TEACHING STAFF

Sr. No. PHOTO NAME DESIGNATION
1 Mr. Kundan K. Sapkale (Office Superintendent)
2 Mr. Yashwant S. Chaudhari (Librarian)
3 Mr. Vilas L. Sutar (Accountant)
4 Mr. Keshav V. Avhad (Cashier)
5 Mr. Gaurav D. More (Clerk)
6 Mr. Vasant L. Gawali (Jr.Clerk)
7 Mr. Mukesh A. Ahire (Clerk)
8 Mr. Darshan A. Sonawane (Store Keeper)
9 Mr. Bhushan D. Vyalij (Lab. Assistance)
10 Mr. Sachin H. Ugale (Lab. Assistance)
11 Mr. Anil K. Raundal (Lab. Attendant)
12 Mr. Ravindra V. Ahire (Lab. Attendant)
13 Mr. Pardeshi Dineshshing B. (Lab. Attendant)
14 Mr. Rahul C. Ahire (Peon)
15 Mr. Nitin M. Desale (Peon)
16 Mr. Vikas J. Sonawane (Peon)
17 Mr. Darshan H. Patil (Gardener)
18 Mr. Sanjay M. Sarwaiyya (Sweeper)
19 Mr. Dhananjay M. Kale (Watchman)
20 Mr. Kamlesh D. Deshapande (Security Guard)
21 Mrs. Surekha S. Ahire (Warden)
22 Mr. Khandu N. Nadekar (Watchman)